Epirocs rapport var bättre än väntat över hela linjen (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: mer information i hela nyheten)

Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget Epirocs rapport för det andra kvartalet 2023 var bättre än väntat över hela linjen. Intäkter, orderingång och resultat kom in högre än analytikernas förväntningar.

Nettoomsättningen steg 34,1 procent till 15 910 miljoner kronor (11 868). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 226 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var -1 procent.

Rörelseresultatet blev 3 413 miljoner kronor (2 381), väntat rörelseresultat var 3 337 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 21,5 procent (20,1).

Jämförelsestörande poster uppgick till -16 miljoner kronor (-420).

Justerat rörelseresultat uppgick till 3 429 miljoner kronor (2 801), väntat var 3 318 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 21,6 procent (23,6).

Resultatet före skatt var 3 428 miljoner kronor (2 292).

Resultatet efter skatt blev 2 653 miljoner kronor (1 773), analytikerkonsensus var på 2 413 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 2,19 kronor (1,47).

Orderingången landade på 15 436 miljoner kronor (13 377), vilket är 5,4 procent högre än analytikerkonsensus på 14 644 miljoner kronor.

– På kort sikt förväntar vi oss att den underliggande efterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att fortsätta ligga på en hög nivå, kommenterar Helena Hedblom, vd och koncernchef i Epiroc i delårsrapporten.

Epiroc, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Orderingång15 43614 6445,4%13 37715,4%
Nettoomsättning15 91014 22611,8%11 86834,1%
Rörelseresultat3 4133 3372,3%2 38143,3%
Rörelsemarginal21,5%23,5%20,1%
Rörelseresultat, justerat3 4293 3183,3%2 80122,4%
Rörelsemarginal, justerad21,6%23,3%23,6%
Resultat före skatt3 4282 29249,6%
Nettoresultat2 6532 4139,9%1 77349,6%
Resultat per aktie, kronor2,191,4749,0%

Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons