Eolus Vind får undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland

Publicerad

Vindkraftsbolaget Eolus Vind har fått undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsparker i Bottenhavet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den finska regeringen har idag beviljat undersökningstillstånd för de två projekten Wellamo och Tuulia i finska Bottenhavet. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer att börja i januari 2023 och undersökningarna av havsbotten kommer att genomföras under 2023.

Båda projekten ligger i den finska ekonomiska zonen; Tuulia ligger 30 km utanför kusten, nordväst om Björneborg och Wellamo ligger 90 km utanför kusten, sydväst om Björneborg. Wellamo utvecklas inom ramen för ett joint venture, kallat Sea Sapphire, som drivs av Simply Blue Group och Eolus, vilket etablerades den 30 november.

Den totala planerade kapaciteten för de två projekten är 3,5 gigawatt, vilket skulle tillföra 14 till 16 TWh förnybar el för det finska elnätet årligen. Projekten planeras omfatta 100 vindkraftverk vardera, men det slutliga antalet kommer att fastställas i ett senare skede.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons