Engcon minskar omsättning men ökar vinsten

Publicerad

Industribolaget Engcon redovisar minskande omsättning och orderingång under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten ökade dock. .

Omsättningen sjönk 4,9 procent till 508 miljoner kronor (534). Den organiska försäljningstillväxten var -10 procent (31).

Rörelseresultatet blev 104 miljoner kronor (99), med en rörelsemarginal på 20,5 procent (18,5).

Resultatet efter skatt blev 86 miljoner kronor (82), en ökning med 4,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,47).

Orderingången landade på 341 miljoner kronor (519), en minskning med 34,3 procent mot föregående år. Organiskt minskade orderingången med 38 procent.

”Vi befinner oss i en fortsatt osäker makroekonomisk tid där höga räntor, inflation och allmän oro påverkar våra slutkunders investeringsvilja. Vi ser därmed en väntad minskning i orderingången, framförallt i Norden och Europa, men också på övriga marknader. Den höga penetrationsgraden i Norden gör oss än mer beroende av utvecklingen inom bygg- och anläggningsindustrin samt grävmaskinsförsäljningen”, uppger vd Krister Blomgren.

Han fortsätter.

”Återförsäljare i Norden och Europa har dessutom byggt upp lager tidigare kvartal vilket ytterligare påverkar orderingång och omsättning. Positivt är att vissa delar av den europeiska marknaden visar tydliga tecken på återhämtning.”

Engcon fortsätter att investera långsiktigt med en logistikhub i USA samt utbyggnad av produktionsanläggningen i Polen. Företaget har utökat fokus på kostnadskontroll.

”Vår globala närvaro, vår affärsmodell och vår starka finansiella ställning skapar goda förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt”, fortsätter Engcon-chefen.

Engcon, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång341519-34,3%
Nettoomsättning508534-4,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent-1031
Rörelseresultat104995,1%
Rörelsemarginal20,5%18,5%
Nettoresultat86824,9%
Resultat per aktie, kronor0,550,4717,0%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons