Endomines får klartecken för notering på Nasdaq Helsingfors den 20 december.

Publicerad

Gruv- och prospekteringsbolaget Endomines har fått klartecken för notering av Endomines Finland på Nasdaq Helsingfors den 20 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sista handelsdag på Nasdaq Stockholm är som tidigare meddelats den 14 december.
Avnoteringen sker mot bakgrund av Endomines förestående domicilbyte till Finland som genomförs genom en gränsöverskridande omvänd fusion varigenom Endomines fusioneras med ett finskt helägt dotterbolag, Endomines Finland, som fortsätter som det överlevande bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons