Electrolux Professional ebita-resultat över förväntan

Publicerad

Storköksbolaget Electrolux Professional redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 15,5 procent till 3 153 miljoner kronor (2 731). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 3 105.

Ebita-resultatet uppgick till 385 miljoner kronor (233), väntat 360, med en ebita-marginal på 12,2 procent (8,5).

Rörelseresultatet blev 345 miljoner kronor (196). Rörelsemarginalen var 10,9 procent (7,2).

Resultatet efter skatt blev 257 miljoner kronor (132).

Resultat per aktie hamnade på 0,89 kronor (0,46).

Electrolux Professional, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning3 1533 1051,5%2 73115,5%
EBITA3853606,9%23365,2%
EBITA-marginal12,2%11,6%8,5%
Rörelseresultat34519676,0%
Rörelsemarginal10,9%7,2%
Nettoresultat25713294,7%
Resultat per aktie, kronor0,890,4693,5%

Konsensusdata från Modular Finance

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons