Egetis Therapeutics genomför en företrädesemission på 180 miljoner kronor

Publicerad

Läkemedelsutvecklingsbolaget Egetis Therapeutics har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 180 miljoner kronor. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 13 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen är att finansiera förberedelser inför ansökningsförfarandet om marknadsgodkännande i EU och USA, initiera etableringen av en kommersiell infrastruktur i Europa och USA för Emcitate och lanseringsförberedande aktiviteter, samt för allmänna verksamhetsrelaterade ändamål och finansiell flexibilitet.

Villkoren i nyemissionen är 3:10, innebärande att tio befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 3,65 kronor per aktie. En detaljerad tidsplan för nyemissionen kommer att tillkännages under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämman.

Nyemissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden, av bland andra Fjärde AP-fonden
och den nya investeraren Linc.

Bolagets årsstämma som tidigare planerats att hållas den 10 maj kommer att senareläggas, till följd av sammanfallande med den tänkta teckningsperioden. Årsstämman planeras nu att hållas den 30 maj.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons