EcoRub: Rekordår och stärkt marknadsposition – Analyst Group

Publicerad

EcoRub (”EcoRub” eller ”Bolaget”) levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi för att på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, genom förbränning och förädling. Baserat på befintliga ordrar samt fler potentiella större avtal framgent, prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till 98 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en antagen P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % härleds ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,44 kr (0,44) i ett Base scenario.

https://analystgroup.se/analyser/ecorub-q4-23/

Analyst Group

Annons