DWS Concept ESG Blue Economy ökade 2,55 procent i mars – sektorallokeringen bidrog positivt

Publicerad

Fonden DWS Concept ESG Blue Economy LC steg 2,55 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Paul Buchwitz.

Inledningsvis skriver förvaltaren att optimismen på aktiemarknaderna fortsatte in i mars, när flera index nådde nya toppnoteringar. Cykliska sektorer som energi, material och finans noterade de största uppgångarna, medan sällanköpsvaror, fastighet, teknik och hälsovård tillhörde förlorarna.

”En viktig drivkraft bakom detta var kombinationen av å ena sidan mer positiva ekonomiska utsikter och å andra sidan utsikterna till räntesänkningar från centralbankerna i USA och Europa”, skriver förvaltaren.

För fondens del hade sektorallokeringen en överlag positiv effekt, där det största positiva bidraget kom från övervikten i industri och undervikten i sällanköpsvaror och -tjänster. Tyngde gjorde istället undervikterna i både energi och finans.

Aktieurval inom i synnerhet industri och material påverkade positivt medan negativa aktieurvalseffekter kom från dagligvarusektorn.

”Detta drevs av vår exponering mot en norsk laxodlare samt ett brittiskt företag inom hem- och personlig vård. Inom industrisektorn gynnades vi av vår exponering mot ett geodataföretag samt ett brittiskt test- och inspektionsföretag. Vår exponering mot tillverkare av elkablar var också positiv”, skriver förvaltaren och fortsätter:

”På den negativa sidan fanns vår exponering mot ett rederi samt en europeisk utvecklare inom förnybar energi. Inom materialsektorn gynnades vi av vår exponering mot pappers- och förpackningssektorn.”

Under månaden gjordes endast mindre förändringar i portföljen. Bland annat ökades innehavet i ett norskt bolag som äger och driver installationsfartyg för havsbaserad vindkraft.

Vid slutet av månaden var fondens tre största innehav Xylem, Intertek Group och Fugro med portföljvikter om 5,7, 5,3 respektive 5,2 procent. De största sektorerna var samtidigt industri och dagligvaror.

Den största geografiska exponeringen var mot USA med 21,9 procent av portföljen, följt av Frankrike och Nederländerna med 13,2 respektive 11,3 procent.

DWS Concept ESG Blue Economy LC, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent2,55
Fond i år, förändring i procent9,35

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons