Duearity: Fortsätter ta steg mot bred lansering – Analyst Group

Publicerad

Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) erbjuder unika lösningar för lindring och behandling av tinnitus i form av Tinearity vilket är en medicinteknisk produkt. Bolaget har nyligen under Q1-22 initierat pre-sales av Tinearity enligt plan. Fokus närmast är den CE-märkningsprocess som Bolaget ska gå igenom innan Tinearity är klart för kommersialisering. Med hänsyn till att Duearity har inlett ett samarbete med en certifieringspartner för att få Tinearity godkänd för lansering räknar vi med att Bolaget erhåller CE-märkning under tidigt H2-22, förbeställningar under H1-22 och att omsättningen tills år 2025 stiger till 162 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett potentiellt nuvärde om 21,5 (21,5) kr per aktie i ett Base scenario.

https://www.analystgroup.se/analyser/duearity-q4-21/

Analyst Group

Annons