Duearity: CE-märkning och kommersialisering runt hörnet – Analyst Group

Publicerad

Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) erbjuder unika medicinsktekniska lösningar för lindring och behandling av tinnitus med hjälp av Bolagets produkt Tinearity G1. Fokus har varit den CE-märkningsprocess där besvarat följdfrågor gällande den tekniska dokumentationen innan Tinearity G1 är klar för kommersialisering. Med hänsyn till att Duearity har lämnat in dokumentationen för att få Tinearity G1 godkänd för lansering estimerar Analyst Group att Bolaget erhåller CE-märkning under december. Vi väljer dock att justera ned vårt värderingsintervall till följd av ökade riskpremier i marknaden, samt antar försiktigare målmultiplar till följd av multipelkontraktion inom sektorn. Likväl är vi positiva till Duearity där vi ser ett potentiellt nuvärde per aktie om 12,0 kr i ett Base scenario.

https://analystgroup.se/analyser/duearity-q3-22/

Analyst Group

Annons