DS Plattformen minskar substansvärdet under första kvartalet – ser flera noteringar bland innehaven

Publicerad

Investeringsbolaget DS Plattformen minskade sitt substansvärde under det första kvartalet.

Omsättningen sjönk 75,0 procent till 11,1 miljoner kronor (44,4).

Resultatet efter skatt blev 0,6 miljoner kronor (20,9). Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (0,46). Substansvärde per aktie låg på 1,41 kronor (2,16).

”Av de onoterade innehaven i vår portfölj, finns det ett flertal som är redo att gå in i noterad miljö, där arbetar vi aktivt med att hjälpa dem att ta nästa steg. Vi ser goda förutsättningar att vi under 2022 kommer se ett flertal noteringar bland våra innehav”, skriver vd Bo Lindén i rapporten.

Han ser möjligheter i den skakiga marknaden.

”En mer volatil marknad medför även affärsmöjligheter. Noteringsklimatet är inte lika starkt som tidigare och där ser vi att våra drygt 8 000 aktieägare och vårt erbjudande om ägarspridningar till våra aktieägare som en ännu viktigare komponent och hjälp för bolag som vill få en lyckad notering och en fortsatt bra resa som noterat bolag.”

Under perioden har man arbetat intensivt med sin struktur.

”Mycket fokus har lagts på omstruktureringen av bolaget, där den ordinarie verksamheten flyttats ner till ett helägt dotterbolag, som kommer att delas ut till aktieägarna och noteras. I och med detta så har moderbolaget bytt namn till DS Plattformen och där det helägda dotterbolaget, där verksamheten numera finns, tagit över namnet och heter Dividend Sweden AB”, skriver Lindén.

DS Plattformen-chefen skriver också att man arbetar aktivt med att hitta och genomföra ett omvänt förvärv av ett bolag med intressant verksamhet.

”Sammanfattningsvis, trots ett tuffare marknadsklimat så ser vi fortsatt goda affärsmöjligheter och förutsättningar att leverera utdelningar till våra aktieägare”, avslutar han sitt vd-ord.

DS Plattformen, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning11,144,4-75,0%
Nettoresultat0,620,9-97,1%
Resultat per aktie, kronor0,010,46-97,8%
Substansvärde per aktie, kronor1,412,16-34,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons