Doro ökar omsättning men minskar rörelseresultat – växande orderstock

Publicerad

Telekommunikationsbolaget Doro redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Däremot minskade rörelsevinsten.

Omsättningen steg 2,3 procent till 203,0 miljoner kronor (198,4).

Marknaden för seniortelefoni uppges fortsätta minska med tvåsiffriga tal på de flesta av Doros marknader.

”Vissa av de största kedjorna inom konsumentelektronik i Sverige och Tyskland står inför ekonomiska svårigheter, vilket påverkar deras inköp/orderläggning/beställningar av våra produkter. Dock har kvartalet varit mer positivt för andra kanaler, såsom till exempel operatörer i Frankrike, B2B-verksamheten i Sverige samt detaljhandeln i Storbritannien”, skriver bolaget.

Ebitda-resultatet blev 12,8 miljoner kronor (15,7), med en ebitda-marginal på 6,3 procent (7,9).

Rörelseresultatet blev 1,0 miljoner kronor (5,3), med en rörelsemarginal på 0,5 procent (2,7).

Det minskade rörelseresultatet hänförs till investeringar inom produktledning och utveckling samt försäljning och marknadsföring.

Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (4,9), en minskning med 77,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (0,20), vilket innebär en minskning med 75,0 procent mot föregående år.

Orderstocken vid utgången av det andra kvartalet var 104,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 20,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Detta uppges vara något av ett trendbrott då orderstocken varit relativt låg senaste kvartalen.

”Direkt-till-konsument-verksamheten fortsätter att vara en av våra viktigaste strategiska prioriteringar, och tack vare vårt förstärkta e-handelsteam ökar vi nu användningen av digital marknadsföring och försäljning i snabb takt. Detta ger oss också en snabbare och mer direkt kommunikation med konsumenterna. Under kvartalet har vi därför också investerat i en djupgående externanalys av våra nuvarande kunskaper, verktyg och plattformar inom den digitala sfären”, skriver bolagets vd och koncernchef, Jörgen Nilsson.

Doro, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning203,0198,42,3%
EBITDA12,815,7-18,5%
EBITDA-marginal6,3%7,9%
Rörelseresultat1,05,3-81,1%
Rörelsemarginal0,5%2,7%
Nettoresultat1,14,9-77,6%
Resultat per aktie, kronor0,050,20-75,0%

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons