DNB Renewable Energy retail ökade 5,16 procent i februari – köpt Nibe och Enphase

Publicerad

Fonden DNB Renewable Energy retail A steg 5,16 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,28 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,53 procent och är därmed bättre än index som har minskat 9,38 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren inleder med att februari blev en volatil månad och världsindex sjönk med 2,7 procent mätt i euro. Rysslands invasion av Ukraina anges som främsta förklaring. Förvaltaren understryker dock att geopolitisk turbulens oftast haft en övergående effekt på aktiemarknaden.

Förvaltaren skriver att Putins tragiska krig mot Ukraina ökade risken för en global energikris vilket fick hållbar energi att gå starkt under februari. Vidare såg fonden två förvärv bland sina innehav, Renewable Energy Group och Cornerstone Building Brands.

Förvaltaren skriver att februari blev en aktiv månad för fonden och den ökade volatiliteten öppnade upp för möjligheter. Fondens två största köp gjordes i Nibe och Enphase.

Nibe beskriver förvaltaren som en ledande tillverkare av system och komponenter för klimatlösningar, däribland värmepumpar som står för 40 procent av försäljningen. Förvaltaren förväntar sig att staten kommer gynna energieffektiva inomhuslösningar framöver vilket lär gynna Nibe samtidigt som bolaget har en god historik av organisk tillväxt och stabila förvärv.

Enphase beskrivs som en ledande leverantör av solmikroväxlare till solpaneler. Bolaget beskrivs haft en solid tillväxt ändå sedan den nya ledningen tillträdde 2017 och förvaltaren tror att bolaget kommer gynnas när samhället blir allt mer elektrifierat.

Vidare lyfter förvaltaren fram IPCCs senaste klimatrapport som presenterades i slutet av februari. I rapporten lyfts det fram hur alarmerande klimatkrisen är och behovet av att minska utsläppen av växthusgaser samt att fokusera på klimatanpassning och skapa resiliens. Förvaltaren skriver att fonden investerar i bolag som tillhandahåller lösningarna på klimatförändringarna.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Sunrun, IMCD och Vestas Wind Systems med portföljvikter om 5,49, 5,22 respektive 5,09 procent.

Största sektorerna i fonden var industri, utilities och informationsteknik med portföljvikter om 41,33, 18,01 respektive 16,89 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA det land med störst exponering, därefter kom Danmark och Nederländerna med portföljvikter om 30,20, 13,32 respektive 10,92 procent.

DNB Renewable Energy retail A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent5,16Index MM, förändring i procent7,28Fond i år, förändring i procent-3,53Index i år, förändring i procent-9,38

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons