DNB Renewable Energy ökade 1,45 procent i juni – sålt REX American Resources och Wärtsilä

Publicerad

Fonden DNB Renewable Energy retail A steg 1,45 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,66 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,02 procent och är därmed bättre än index som har ökat 8,26 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 20,88 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,98 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Christian Rom och Stian Ueland.

Fonden underpresterade mot sektorn och den bredare marknaden i juni. Vad gäller enskilda innehav, var Tesla den främsta bidragsgivaren. Bolaget steg på nyheten att de kommer att öppna sitt Supercharger-nätverk för andra varumärken.

Det svagaste innehavet var Vestas. Under månaden kom konkurrenten Siemens Gamesa med en vinstvarning relaterad till kvalitetsfrågor. Detta skapade en oro i marknaden för att det skulle kunna finnas kvalitetsproblem som inte bara är företagsspecifika.

Under månaden sålde förvaltarna innehaven i REX American Resources och Wärtsilä. De största köpen gjordes i Novozymes och IMCD. Dessa finansierades genom försäljningar i Tesla och AMG som förvaltarna anser överpresterat hittills i år.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att fonden har en premievärdering jämfört med MSCI World, men också en starkare tillväxtutsikt. Förvaltarna är av åsikten att den relativa utsikten för sektorn har förbättrats fundamentalt under de senaste åren, med både Europa och USA som lanserat de största stödsystemen någonsin kopplat till förnybar energi för att påskynda energiomställningen och förbättra energisäkerheten.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var IMCD, Sunrun och Darling Ingredients med portföljvikter om 6,28, 5,60 respektive 5,37 procent.

Fonden hade störst övervikt relativt index mot innehaven i IMCD, Darling Ingredients, Amphenol, Sunrun och Vestas (YTD). Störst undervikt hade man mot NKT, Stem, Wolfspeed, Gevo och Quantumscape Corp.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Danmark och Nederländerna de största marknaderna med exponeringar om 32,33, 16,22 respektive 11,58 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, material och allmännytta med exponeringar om 36,73, 20,23 respektive 15,54 procent.

DNB Renewable Energy retail A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,45
Index MM, förändring i procent3,66
Fond i år, förändring i procent11,02
Index i år, förändring i procent8,26
Fond ett år, förändring i procent20,88
Index ett år, förändring i procent5,98

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons