DNB Health Care ökade 2,61 procent i juni – tagit in HCA Healthcare och McKesson i portföljen

Publicerad

Fonden DNB Health Care S steg 2,61 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,88 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,17 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,48 procent. Under det gångna helåret steg fonden 13,48 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 12,04 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Rune Sand, Anesa Mulabecirovic Sahnoun och Benedicte Kilander Bakke.

Bland de företag som bidrog mest till portföljens avkastning i juni fanns LabCorp, Exact Sciences och Cigna. I den negativa vågskålen fanns istället Humana, Lonza och Merck.

Under månaden tog förvaltarna in HCA Healthcare och McKesson i portföljen och minskade positionen i Quest Diagnostics.

HCA äger flera sjukhus och kliniker i USA, bolaget är således verksamt inom ett segment som förvaltarna tror att man kommer se en bättre tillväxt i de kommande åren när de kirurgiska volymerna återgår till normala nivåer efter pandemin.

Vidare förklarar förvaltarna att McKesson gynnas av volymtillväxten på den amerikanska läkemedelsmarknaden, särskilt av den växande efterfrågan på generiska biologiska läkemedel.

Samtidigt sålde förvaltarna innehavet i Fresenius Medical Care. Under månaden tog förvaltarna in lite vinster i de bolag som haft en stark utveckling under månaden, däribland Exact, Cigna och Icon.

Man ökade också innehavet i företag som man anser underpresterat, däribland Humana, Merck Kgaa och Lonza.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Johnson & Johnson, Astra Zeneca och Roche Holding med portföljvikter om 7,03, 6,67 respektive 5,69 procent.

Fonden hade störst övervikter mot Lonza, Astra Zeneca, Roche, Biomarin Pharmaceutical och Hologic jämfört med index (YTD).

De innehav med störst undervikter var AbbVie, Novartis, Unitedhealth Group, Bristol-Myers Squibb och Amgen.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Schweiz och Storbritannien de största marknaderna med exponeringar om 64,95, 10,61 respektive 9,04 procent.

DNB Health Care S, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,61
Index MM, förändring i procent2,88
Fond i år, förändring i procent6,17
Index i år, förändring i procent4,48
Fond helår, förändring i procent13,48
Index helår, förändring i procent12,04

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons