DNB Grønt Skifte Norden ökade 1,17 procent i juni – ökat innehaven i Volvo, SEB och Danske Bank

Publicerad

Fonden DNB Grønt Skifte Norden S steg 1,17 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,21 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,85 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,69 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 14,15 procent och är därmed sämre än index som har ökat 20,80 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Øyvind Fjell och Andreas Bertheussen.

Fonden presterade marginellt bättre än index i juni, främst drivet av sektorallokeringseffekter. På sektornivå bidrog fondens övervikt i banker och konsumentvaror, tillsammans med en undervikten i material, positivt till portföljen.

Dessa positiva effekter motverkades delvis av övervikten i läkemedelssektorn och undervikten i energisektorn.

Förutom de positiva bidragen inom banksektorn, genom företag som Danske Bank och Swedbank, bidrog Pandora och ISS till avkastningen under månaden.

I den negativa vågskålen fanns innehavet i Vestas Wind Systems. Bolagets utveckling tyngdes av en vinstvarning från konkurrenten Siemens Gamesa, vilket väckte oro kring problem med turbinernas kvalitet inom hela sektorn. Förvaltarna anser att oron främst är företagsspecifik men har ändå minskat övervikten eftersom orderingången ser svagare ut på kort sikt.

Trots den svaga prestationen för gröna aktier hittills i år är förvaltarna optimistiska när det gäller möjligheterna till starkare avkastning på grund av lägre råvarupriser. Under juni har förvaltarna ökat sina positioner i Volvo, SEB och Danske Bank. Köpen har finansierats genom försäljningar i Vestas, Genmab och Novozymes.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco och Vestas med portföljvikter om 9,62, 5,59 respektive 4,91 procent.

De största övervikterna hade fonden mot Danske Bank, Nibe, Essity, ABB och Pandora (YTD). Största undervikterna hade man mot Nordea, Investor, Equinor, Evolution, DSV Panalpina.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige, Danmark och Tyskland största marknaderna med exponeringar om 40,53, 38,45 respektive 5,10 procent.

Industrisektorn var den sektor med störst exponering i fonden med 42,80 procent. Därefter följde hälsovård och finans med exponeringar om 17,12 respektive 14,40 procent.

DNB Grønt Skifte Norden S, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,17
Index MM, förändring i procent1,21
Fond i år, förändring i procent5,85
Index i år, förändring i procent9,69
Fond ett år, förändring i procent14,15
Index ett år, förändring i procent20,80

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons