Dividend Sweden föreslår namnbyte till DS Plattformen och val av ny ordförande

Publicerad

Aktieägarna i investeringsbolaget Dividend Sweden kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars i Stockholm.

Nyval föreslås av Jacob Dahlborg som styrelseordförande och nyval av Arne Nabseth som styrelseledamot. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tobias Berglund och Bo Lindén.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att bolaget byter namn till DS Plattformen.

Vidare föreslås vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS Spac 2.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 25 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons