Diös ökade förvaltningsresultatet med 17 procent under första kvartalet

Fastighetsbolaget Diös redovisar ökade hyresintäkter och ett stärkt förvaltningsresultat under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 539 miljoner kronor (483), en ökning med 11,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 336 miljoner kronor (290), en ökning med 15,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 271 miljoner kronor (231), en ökning med 17,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 892 miljoner kronor (658). Resultatet påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 533 miljoner kronor (418) och orealiserade värdeförändringar på derivat om 88 miljoner kronor (9).

Resultatet efter skatt blev 708 miljoner kronor (522), en ökning med 35,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,00 kronor (3,86), vilket innebär en ökning med 29,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 103,1 kronor (84,4).

Under kvartalet uppnådde Diös en överskottsgrad på 65 procent, vilket var den högsta i bolagets historia för ett första kvartal.

”Det ökade förvaltningsresultatet på 11 procent beror på ökade intäkter, avslutade projekt, lägre fastighetskostnader och ett större fastighetsbestånd. Under 2021 färdigställde vi tre större projekt som nu fullt ut bidrar till vårt resultat. Våra fastighetskostnader är lägre främst tack vare lägre vinterrelaterade kostnader och ett lägre uppvärmningsbehov, delvis till följd av energieffektiviseringar i fastigheterna”, skriver vd Knut Rost.

Diös, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter53948311,6%
Driftöverskott33629015,9%
Förvaltningsresultat27123117,3%
Resultat före skatt89265835,6%
Nettoresultat70852235,6%
Resultat per aktie, kronor5,003,8629,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor103,184,422,2%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons