Diös kallar till årsstämma den 5 april

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Diös kallas till årsstämma tisdagen den 5 april i Östersund.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,52 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning med vardera 0,88 kronor per aktie.

Valberedning föreslår nyval av Erika Olsén som styrelseledamot. Eva Nygren har avböjt omval. Omval föreslås av styrelseordförande Bob Persson och omval av styrelseledamöterna Ragnhild Backman, Anders Nelson, Peter Strand och Tobias Lönnevall. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande av stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande av stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons