Didner & Gerge US Small and Microcap ökade 9,3 procent i juni – UFP Technologies fortsätter att utvecklas väl

Publicerad

Fonden Didner & Gerge US Small and Microcap steg 9,3 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Jessica Frank och Linn Hansson.

Fondens bästa bidragsgivare under månaden uppges ha varit UFP Technologies, Nvent Electric samt MSA Safety.

UFP Technologies uppges gynnas av en åldrande befolkning och en ökad användning av robotkirurgi. Detta har ökat efterfrågan på bolagets produkter.

”Bolaget är välskött med en stark marknadsposition och starka kassaflöden. Aktien fortsätter att utvecklas väl, under månaden tog bolaget upp sina tillväxtmål på 3­5 år. Det årliga försäljningsmålet höjs från 10­-15% till 12­-18% med en förväntad EBIT-­marginal på 15­-18% från tidigare 12-­15%”, skriver förvaltarna.

Om Nvent skriver förvaltarna att bolagets produkter bidrar till energibesparingar, ökat säkerhet och tillförlitlighet inom verksamheter som använder mycket energi. Det uppges även finnas mål om att över 90 procent av bolagets nyutvecklade produkter år 2025 ska vara av hållbar karaktär.

”Bolaget är välskött med starka kassaflöden och möjlighet till marginalexpansion. Under månaden steg aktien delvis till följd av Nvidias kommentarer på investeringsbehovet i datacenter för att kunna möta efterfrågan som kommer av ökad artificiell intelligens” kommenterar förvaltarna.

MSA Safetys tillväxt konstateras främst drivas av regleringar och en förbättring av levnandsstandard i utvecklingsländer.

”MSA är ett välskött bolag med stark bolagskultur och fokus på ökad lönsamhet och kassaflöden. Bolaget grundades 1914 och ena grundarens sonson, John T. Ryan, är stor aktieägare, tidigare VD och numera styrelsemedlem.”

Bland de innehav som utvecklats negativt under månaden nämns American Software och Darling Ingredients.

American Softwares aktiekurs konstateras ha fallit under juni till följd av en kvartalsrapport som var under förväntningarna.

Darling Ingredients omvandlar slakteriavfall och frityrolja till foder föda, energi och bränsle och de tar därför hand om material som annars bara skulle slängas. Bolaget rapporteras vara vertikalt integrerade med 270 fabriker runt om i världen. Förvaltarna kommenterar att de anser att bolaget är välskött, lönsamt och uppger att de har starka kassaflöden.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Nvent Electric, UFP Technologies samt FirstService Corp med portföljvikter om 5,2, 4,8 respektive 4,0 procent.

Didner & Gerge US Small and Microcap, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent9,3
Fond i år, förändring i procent23,5
Index i år, förändring i procent13,1

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons