Didner & Gerge Aktiefond minskade 7,4 procent i februari – Lifco, Kinnevik och Fortnox nya innehav i portföljen

Publicerad

Fonden Didner & Gerge Aktiefond minskade 7,4 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 16,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Bertilsson och Simon Peterson.

Förvaltarduon skriver inledningsvis att Stockholmsbörsen sjönk betydligt i februari efter Rysslands invasion av Ukraina. Förvaltarna skriver att de ökat sin aktivitetsnivå under månaden gällande interaktioner med portföljbolagen, analyser och förändringar i portföljen där det ansetts nödvändigt.

Överlag är förvaltarduons bedömning att deras portföljbolag är välskötta och har förmåga att hantera händelseutvecklingen. De skriver dock att de flesta globala företag har en exponering mot någondera länder involverade i konflikten, men för de bolag i fonden som påverkats har det rört sig om ett försäljningstapp på omkring 1 till 6 procent.

Förvaltarduon pekar istället på de indirekta konsekvenserna av kriget där de särskilt belyser att Ryssland är en stor råvaruexportör och prisuppgångarna på råvaror kommer accelerera en redan hög inflation. Därtill pekar förvaltarduon även på att konflikten spås förvärra problemen med de globala leveranskedjorna.

”Det kommande händelseförloppet är svårbedömt och därmed också effekten på omvärlden och bolagen. Om kriget får en snart slut kan många av effekterna reverseras helt eller delvis, medan ett långdraget krig får en allt större effekt. Det finns dock några bestående slutsatser som vi kan ta med oss. Europa behöver förändra sin energiförsörjning, där investeringar inom energiproduktion och energieffektivitet väntas accelerera. Trenden mot mer lokala leveranskedjor och tillverkning förstärks än mer”, skriver förvaltarduon.

Största ökningar under februari gjordes i Hexagon, Arjo och Lifco medan störst minskningar gjordes i SKF, Volvo och Electrolux.

Tre nya innehav tillkom under februari i form av Lifco, Kinnevik och Fortnox, samtidigt avyttrade man innehavet i Autoliv.

Vid månadsskiftet var hade fonden störst sektorexponering mot industri på 43,8 procent, följt av hälsovård på 16,0 procent och sällanköpsvaror på 11,2 procent.

Största enskilda innehav var vid månadsskiftet Hexagon, Getinge och Atlas Copco med portföljvikter om 6,4, 6,2 och 6,2 procent.

Didner & Gerge Aktiefond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-7,4Index MM, förändring i procent-6,9Fond i år, förändring i procent-14,3Index i år, förändring i procent-16,1

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons