Dicot rapporterar ökad rörelseförlust

Publicerad

Forskningsbolaget Dicot redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -16,2 miljoner kronor (-8,6).

Resultatet efter skatt blev -15,7 miljoner kronor (-8,6).

Likvida medel uppgick till 47,3 miljoner kronor (9,4).

Ingen utdelning föreslås.

”Att nås av de positiva studieresultaten känns som en kvittens på kvaliteten i förra årets utvecklingsarbete. Från avslutet av prekliniska studier under våren, förberedelser för kliniska studier, myndighetsgodkännande för klinisk fas 1-studie till startskottet i augusti. Och allt i enlighet med en tidsplan vi offentliggjorde redan 2022”, säger Elin Trampe, vd, i en kommentar.

Hon säger vidare.

”Nu känner vi iver inför framtiden. Den andra delen av fas 1-studien där vi ger deltagarna multipla doser är i full gång och beräknas kunna avrapporteras under kvartal två. Sedan dröjer
det inte länge innan vi styr över vårt fokus på fas 2 där LIB-01s effekt ska granskas.”

Dicot, MkrQ4-2023Q4-2022
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-16,2-8,6
Nettoresultat-15,7-8,6
Likvida medel47,39,4

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons