Diamyd Medical: Går en spännande framtid till mötes – Penser Access by Carnegie

Publicerad

Emission avslutad

Diamyd meddelade under föregående vecka utfallet av sin företrädesemission. Emissionen tecknades till 50 % av det totala erbjudandet, vilket innebär att bolaget kommer att få in en bruttolikvid om 57 mkr. Kassan i slutet av Q2 uppgick till 137 mkr och vi estimerar att kassan efter emissionen sannolikt uppgår till cirka 160-170 mkr. På våra estimat är Diamyd nu finansierade en bra bit in i 2025, även om vi inte räknar in någon ytterligare kapitalinjektion från existerande teckningsoptioner (totalt potentiellt 163 mkr). Skulle dessa tecknas fullt ut bedömer vi att Diamyd kommer ha tillräckligt med kapital för att ta sig långt in i 2026.

https://mfn.se/a/penser-access/diamyd-medical-gar-en-spannande-framtid-till-motes

https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/23/dmydb20240417.pdf

https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/23/dmydb20240424_eng_en_gb.pdf

Penser Access by Carnegie

Annons