Dextech har påbörjat rekrytering till fas 1-studien mot multipelt myelom

Publicerad

Forskningsbolaget Dextech har påbörjat rekrytering till fas 1-studien som ska undersöka Osteodex på patienter med blodcancern multipelt myelom. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien, som väntas vara färdig i fjärde kvartalet 2024, omfattar 20 patienter och genomförs initialt vid tre sjukhus i Sverige. Ytterligare ett center i Sverige kan komma att anslutas vid senare tillfälle.

Inklusionskriterierna innefattar vuxna MM-patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom, som erhållit 1-3 tidigare behandlingslinjer.

Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet. Sekundär målsättning är att fastställa behandlingsrespons, förändring i nivå av sjukdomsrelaterade biomarkörer, samt dokumentering av livskvalité.

Den första patienten planeras att behandlas i april.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons