Devyser: Lockande läge inför 2023 – Penser

Publicerad

Upplagt för bra avslutning på 2022

Devyser har fortsatt visa hög tillväxt under hela 2022. Efter en något svag inledning av det tredje kvartalet har bolaget indikerat att försäljningen successivt förbättrades under kvartalet för att nå rekordnivåer i slutet av perioden, vilket bådar gott för Q4. Även kostnaderna ökade i Q3, men tempot var något lägre än vad vi hade förväntat oss. Utvecklingen motiverar begränsade justeringar av våra prognoser.

https://docs.penser.se/a/3355/Dvysr_update.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/lockande-lage-infor-2023-devyser

Penser Access

Annons