Delphi Nordic minskade 3,77 procent i februari – breda fall efter Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

Fonden Delphi Nordic minskade 3,77 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,55 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,88 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,62 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Andreas Berdal Lorentzen och Adil Shah.

Initialt skriver förvaltarna februari kom att handla om Rysslands invasion av Ukraina vilket påverkade en redan sjunkande börs ännu mer negativt. Historiskt har krig haft en begränsad påverkan på börsen, men risken att det kan bli ett utdraget krig gör att effekterna kan bli svårare att förutspå.

Vidare tror förvaltarna att det kommer vara fortsatt oroligt gällande den höga inflationen då högre energipriser och allvarliga försörjningsproblem driver på ytterligare inflation. Västvärlden har svarat med hårda sanktioner mot Ryssland och majoriteten av investerare har dragit sig tillbaka från landet. Delphi Nordic har en mindre exponering mot bolag med direkt exponering mot Ryssland eller Ukraina.

Fortsättningsvis skriver förvaltaren att rapportsäsongen har nu nått sitt slut och många bolag visade på goda resultat vad gäller omsättning och orderingångar som kommit in över förväntan.

Utilities, energi, hälsa samt fisk & skaldjur var de sektorer som steg mest under månaden. Teknik och cyklisk konsumtion var de svagaste sektorerna där båda föll med över 11 procent. Industri hade en fortsatt tung månad och sjönk 8 procent samtidigt hade flera av de gröna aktierna en positiv utveckling under februari.

Fonden uppnådde en meravkastning i de flesta sektorer i februari, men utvecklades svagare än index inom industri och hälsa.

Gällande enskilda innehav gynnades fonden Link Mobility, Astra Zeneca samt undervikterna i Ericsson, Sandvik och Swedbank.

I den negativa vågskålen återfanns diagnostikföretaget Gentian Diagnostics, flygbolaget Norse Atlantic och ventilationsföretaget Lindab samt undervikten i Vestas.

Novo Nordisk, Nordea och Astra Zeneca vart fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikterna 9,5, 5,1 respektive 5,0 procent.

De största sektorerna i fondens portfölj vid månadsskiftet var industri, hälsovård och finans med portföljexponeringar om 25,8, 22,6 respektive 18,2 procent.

Delphi Nordic, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,77Index MM, förändring i procent-3,55Fond i år, förändring i procent-11,88Index i år, förändring i procent-10,62

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons