Delphi Nordic minskade 1,29 procent i januari – övervikter i Nibe, TGS och H&M tyngde

Publicerad

Fonden Delphi Nordic minskade 1,29 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,40 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 0,63 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,62 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon Adil Shah och Andreas Berdal Lorentzen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de globala börserna återhämtade sig mot slutet av januari, efter en svagare start. I Norden steg Danmark 7 procent, medan Sverige stängde januari på minus 1 procent efter att ha varit ner nära 5 procent under månaden. Norge backade samtidigt 2 procent.

”Optimismen på aktie- och obligationsmarknaden som vi såg mot slutet av förra året verkar fortsätta. Huvuddrivkrafterna är desamma som vi diskuterade under 2023, nämligen fallande inflation och räntor samtidigt som ekonomin är stark och arbetslösheten håller sig låg”, skriver förvaltarna.

Under januari var hälsa, finans och defensiv konsumtion de sektorer som gick starkast. De svagaste var samtidigt fastigheter, energi och råvaror.

Bland enskilda aktier kom positiva bidrag från Pandora, Swedbank och övervikten i Genmab, medan negativa bidrag kom från övervikterna i Nibe, TGS och H&M.

Vidare spår förvaltarna att marknaden i högre grad kommer påverkas av företagens fundamentala utveckling och inkomstutsikter, snarare än att enskilda aktier påverkas av makroförhållanden som under 2023.

Förvaltarna ser tecken på att industriproduktionen är på väg uppåt och att tjänstesektorn har överraskat positivt.

”För närvarande befinner vi oss mitt i rapporteringssäsongen för fjärde kvartalet, och hittills är bilden att företagen som helhet har slagit förväntningarna, men sammanlagt är inkomsttillväxten negativ för kvartalet, dock med stora variationer mellan sektorerna.”

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Atlas Copco och Pandora med portföljvikter om 9,6, 6,4 respektive 4,8 procent.

Största sektorer var industri, finans och hälsovård med vikterna 25,1, 16,8 respektive 15,6 procent.

Det största geografiska området var samtidigt Sverige med 41,0 procent av exponeringen, följt av Danmark med 28,0 procent och Norge med 13,7 procent.

Delphi Nordic, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent-1,29
Index MM, förändring i procent0,40
Fond ett år, förändring i procent0,63
Index ett år, förändring i procent8,62

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons