Deglobalisering och multipolära maktstrukturer förändrar synen på guld – Jupiter Asset Management

Publicerad

Efter ett volatilt år för marknader och en ökad brist på förtroende för både stater och institutioner är det dags att tänka om gällande investeringar i guld. Det framgår i en Outlook för 2023 från Ned Naylor-Leyland som förvaltar fonden Jupiter Gold & Silver.

”Vi tycks nu gå in i en ny era som kännetecknas av deglobalisering och multipolära maktstrukturer. Det monetära landskapet har över hela världen präglats av kraftigt stigande räntor, skenande inflation och hotande recessioner. I denna nya era ser vi på marginalen redan en omsvängning av den traditionella synen på guld – som en riskfri värdebevarare och till och med som en opolitisk betalningsmekanism”, skriver förvaltaren.

Som ett exempel på den förändrade synen lyfter förvaltaren fram exemplet där Ghana nyligen hade som avsikt att använda guld istället för amerikanska dollar för att köpa olja.

Det förlorade förtroendet för stater och institutioner har fått efterfrågan på guld att stiga kraftigt under året. På grund av råvarans opolitiska natur och begränsade utbud har guld alltid varit ett populärt val i en multipolär värld.

Även om dollarn har stärkts under 2022 har detta främst berott på centralbankernas riktlinjer och politik. För närvarande står Fed fast vid att de kommer fortsätta sina räntehöjningar tills inflationen sjunker till en acceptabel nivå.

Förvaltaren menar däremot att det bara är en tidsfråga tills de tvingas vända sin nuvarande politik på grund av bristande köpare och likviditet på statsobligationsmarknaden. Förvaltaren menar att sjunkande realräntor kommer att skapa en stöttande miljö för monetära metaller i dollar.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons