Dedicare ökar omsättning men minskar resultatet (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser organisk tillväxt och vd-kommentar)

Bemanningsbolaget Dedicare ökade omsättningen men minskade resultatet i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 13,0 procent till 478,9 miljoner kronor (423,9). Organisk tillväxt var 10,5 procent.

Ebitda-resultatet blev 40,7 miljoner kronor (42,1), med en ebitda-marginal på 8,5 procent (9,9).

Rörelseresultatet blev 34,4 miljoner kronor (37,3), med en rörelsemarginal på 7,2 procent (8,8).

Resultatet före skatt var 29,8 miljoner kronor (35,3).

Resultatet efter skatt blev 22,9 miljoner kronor (26,6). Resultat per aktie hamnade på 2,37 kronor (2,77).

”Under årets andra kvartal fortsatte Dedicare-koncernen att växa och överträffade tillväxtmålet, drivet av en stark utveckling i Norge och Danmark. Detta trots en negativ utveckling på den svenska marknaden som en följd av begränsningar i inhyrning i flera regioner. Resultatmässigt blev kvartalet i linje med vårt rörelsemarginalmål, trots utvecklingen i Sverige och negativ valutakurspåverkan i Norge”, uppger vd Krister Widström i rapporten.

För Sverige var det andra kvartalet utmanande inom vårdbemanning då flera regioner infört begränsningar på inhyrning av läkare och sjuksköterskor, skriver bolaget. Från och med mars är beställningarna i region Stockholm ned med en tredjedel. Begränsningarna hade en negativ påverkan på både nettoomsättning och rörelseresultat efter Region Stockholms samt Region Sörmlands kraftiga neddragningar på hyrpersonal under kvartalet, skriver Dedicare.

Bolaget har vidtagit en rad åtgärder för att balansera effekterna i Sverige, framför allt kunde Dedicare styra om verksamhet mot befintliga och nya kunder i andra regioner samt till kommuner och privata vårdgivare.

Dedicare, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning478,9423,913,0%
EBITDA40,742,1-3,3%
EBITDA-marginal8,5%9,9%
Rörelseresultat34,437,3-7,8%
Rörelsemarginal7,2%8,8%
Resultat före skatt29,835,3-15,6%
Nettoresultat22,926,6-13,9%
Resultat per aktie, kronor2,372,77-14,4%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons