Danone minskar omsättningen – höjer utdelningen

Publicerad

Livsmedelsjätten Danone redovisar en omsättning i linje med förväntat under helåret 2023. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 0,2 procent till 27 619 miljoner euro (27 661). Utfallet kan jämföras med bolagets analytikerkonsensus som låg på 27 705.

Rörelseresultatet blev 2 042 miljoner euro (2 143). Rörelsemarginalen var 7,4 procent (7,7).

Återkommande rörelseresultat var 3 481 miljoner euro (3 377). Väntat var 3 465 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 881 miljoner euro (959).

Resultat per aktie uppgick till 1,36 euro (1,48). Justerat resultat per aktie blev 3,54 euro (3,43), vilket är 2,6 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 3,45.

I utdelning föreslås 2,10 euro per aktie (2,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3 442 miljoner euro (2 964).

Danones guidning är i linje med ambitionen på medellång sikt. Den jämförbara försäljningstillväxten förväntas uppgå till 3-5 procent, med en måttlig förbättring av den återkommande rörelsemarginalen.

Danone, MEUR2 023KonsensusFörändring mot konsensus2 022Förändring
Nettoomsättning27 61927 705-0,3%27 661-0,2%
Rörelseresultat2 0422 143-4,7%
Rörelsemarginal7,4%7,7%
Nettoresultat881959-8,1%
Resultat per aktie, EUR1,361,48-8,1%
Justerat resultat per aktie, EUR3,543,452,6%3,433,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet3 4422 96416,1%
Årsutdelning per aktie, EUR2,102,005,0%

Konsensusdata från bolaget

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons