Copperstone Resources ska komplettera miljötillståndsansökan för Viscariagruvan

Publicerad

Gruvbolaget Copperstone Resources har erhållit ett kompletteringsföreläggande från Mark- och miljödomstolen, MMD, avseende bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Copperstone bedömer inte de efterfrågade kompletteringarna som tidskrävande. Bolaget avser att skicka in kompletteringarna inom kort, vilket bör ge MMD förutsättningar för en skyndsam handläggning av ärendet med en möjlig kungörelse snarast därefter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons