Coor: Kontrakt & förvärv i fokus – Analysguiden

Publicerad

Inför Q2-rapporten räknar Analysguiden med en lönsamhet under press men något ökad omsättning. Marknaden drar öronen åt sig och aktien är under press.

Q2: Ingen större dramatik under andra kvartalet
Inför rapporten förväntar sig Analysguiden att nettoomsättningen på koncernnivå landar vid 2 985 mkr (2 980), vilket innebär att Q2 förväntas bli ett kvartal utan tillväxt. Vi förväntar oss fallande omsättning på den svenska marknaden härlett från tuffa jämförelsetal och något svagare efterfrågan på rörliga tjänster såsom catering. Det kompenseras dock av en starkare marknad i Danmark där avtalet med Byggnadsstyrelsen driver utvecklingen. På lönsamhetssidan råder fortsatt press och justerat ebita-resultat förväntas landa på 154 mkr (172), vilket härleder en marginal om 5,2% (5,8%).

https://mfn.se/a/analysguiden/preview-coor-kontrakt-and-forvarv-i-fokus

Analysguiden

Annons