Consensus Sverige Select ökade 0,25 procent i februari – överlag nöjda med rapportperioden

Publicerad

Fonden Consensus Sverige Select steg 0,25 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,63 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Kristian Witte och Nicklas Bergström.

Inledningsvis skriver förvaltarna att fokus legat på rapportsäsongen under februari där man överlag är nöjda med vad bolagen rapporterat.

De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Ambea och Securitas.

I den negativa vågskålen fanns framförallt Sinch och Sobi.

Under februari presenterade Securitas sin rapport där bolaget uppvisade en organisk tillväxt om 6 procent med ett EBITA som växte 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

”EBITA-marginalen steg med 3 punkter till 6,8 procent. Det vi bedömer vara av mest intresse i rapporten är det starka kassaflödet, vilket i vår mening bör fortsätta ta ner marknadens oro kring balansräkningen efter förvärvet av Stanley Security”, skriver förvaltarna.

Vidare släppte även Ambea en rapport med organisk tillväxt om 7 procent och ett justerat EBITA om 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket uppges vara 30 procent högre än marknadens förväntningar.

Gällande Sinch skriver förvaltarna att den svaga handeln i bolagets aktie under månaden är främst hänförlig till den nederländska konkurrenten Birds utspel kring sänkta SMS-priser.

”Prissänkningen drabbar i nuläget Sinch svenska marknad som utgör cirka 2 procent av den totala omsättningen. Huruvida det rättfärdigar den senaste tidens svaga handel tåls att diskuteras. Bolaget rapporterade även sin Q4 under månaden där vi i stora drag är nöjda med vad vi läste.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Ericsson, Securitas och Handelsbanken med exponeringar om 6,85, 6,55 respektive 6,16 procent.

Consensus Sverige Select, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent0,25
Fond i år, förändring i procent-1,63

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons