Consensus Småbolag minskade 2,34 procent i juni – vinstvarningar och rysk internpolitik skapade oro

Publicerad

Fonden Consensus Småbolag minskade 2,34 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,81 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders Wright.

Inledningsvis skriver förvaltaren att volatiliteten på den svenska börsen tog fart under månaden. Sent in på månaden inkom vinstvarningar och oro kring Rysslands internpolitik. Vidare skriver förvaltaren att stora bolag fortsatt är föredragna av investerare.

Under månaden fick fonden starkast positiva bidrag från portföljbolagen Hexatronic och Carasent. Physitrack och Evolution påverkade istället mest negativt.

Portföljbolaget Better Collective släppte under månaden en omvänd vinstvarning, då tillväxten var fortsatt stark i maj. Finansiella målen höjdes även för helåret 2023.

Hexatronic meddelade under månaden att man förvärvat engelska Fibron. Förvärvet beskrivs stärka Hexatronics position inom ”harsh environments”. Bolaget anser samtidigt att förvärvet kan skapa synergier med dess relativt nyförvärvade bolag, Rochester Cable, också verksamma inom harsh environments.

Under månaden meddelade Incap att man expanderar produktionslinan i sin slovakiska fabrik för att tillgodose det ökade behovet från kund. Den 3e juli meddelade även bolaget att man förvärvat amerikanska Pennatronics, vilket stärker bolagets position i Nordamerika.

Vid månadsskiftet hade fonden störst portföljvikter i Hexatronic, Better Collective och Bonesupport med vikter om 11,92, 10,41 respektive 8,73 procent.

Consensus Småbolag, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,34
Fond i år, förändring i procent-13,81

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons