Consensus Global Select ökade 4,59 procent i juni – svagare konjunkturbild i både USA och Kina

Publicerad

Fonden Consensus Global Select steg 4,59 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,35 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Richard Andborn.

Inledningsvis skriver förvaltaren att riskaptiten minskat efter några starka veckor i början av sommaren. Hänförligt till detta kan vara försvagad konjunkturbild och en mer hökaktig ton från centralbanker.

Inflationsutsikter visar att de många räntehöjningarna inte ännu börjat bita och därmed kommer inflationsbekämpningen fortgå. Förväntningarna på snabba sänkningar har inte infriats, och flera bedömare spår ytterligare räntehöjningar.

”Marknaderna hålls uppe av förhoppningar om en mjuklandning i den globala ekonomin. Den bilden är sannolikt påverkad av den starka arbetsmarknaden. Vi bedömer att konjunkturbilden har börjat se lite mörkare ut både ur amerikanskt och kinesiskt perspektiv”, skriver förvaltaren.

På det temat lyfts den kinesiska yuanen som försvagats stadigt under 2023, vilket kan tolkas som att marknaderna har en mer pessimistisk syn på den kinesiska ekonomin. Förvaltaren menar dock att det också kan vara en medveten regeringsstrategi för att stimulera kinesisk export i en svår tid.

Förvaltaren förväntar sig att vinstestimaten för cykliska bolag behöver revideras nedåt framåt hösten.

Fondens investeringsbara teman inkluderar för närvarande fem aktiva teman, varav ett är Energy Transition som gradvis viktas upp till över 10 procent. Andra teman i portföljen är Life Science, Entertainment, Financials och Cybersecurity.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Palo Alto och Inmode medan F-secure och First Solar bidrog mest negativt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Netflix, ASML Holding och Fortinet med portföljvikter om 8,7, 5,8 respektive 5,5 procent.

Consensus Global Select, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent4,59
Fond i år, förändring i procent10,35

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons