Consensus Global Select ökade 3,96 procent i maj – positiv utveckling för tekniksektorn

Publicerad

Fonden Consensus Global Select steg 3,96 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,51 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Richard Andborn.

Inledningsvis skriver förvaltaren att riskaptiten fortsatte att förbättras på de globala aktiemarknaderna under maj. Detta främst på grund av den amerikanska tekniksektorn. Samtidigt gynnades marknaden av att undanröja det kortsiktiga hotet om ekonomisk turbulens efter att man i USA kommit överens gällande skuldtaket i landet.

”Fortsatt försiktigt positiva inflationssignaler på flera håll, senast från EMU-området. Helhetsbilden ger stöd till förhoppningar om att vi närmar oss slutet på denna räntehöjningsperiod. Dock är det inte vår förväntansbild att inflation och räntor kommer ned i den snabba takt som marknaderna hoppas på”, skriver förvaltaren.

Ett starkt tema under månaden var intresset för AI. Förvaltaren pekar dock på att man fortsatt förhåller sig hälsosamt svalt intresserad av ämnet. Däremot har det stigande intresset skapat spridningseffekter till flera av de områden fonden investerar inom likt e-handel, cybersäkerhet och underhållning.

”Inom temat entertainment (underhållning) är Netflix ett strategiskt innehav och även det största innehavet i fonden. Aktien föll under våren 2022 efter att bolaget tappat många abonnenter bland annat för att HBO och Disney tagit marknadsandelar. Fonden ökade under den perioden sitt ägande i aktien. Det senaste året har utvecklingen varit stark och bidragit till fondens positiva utveckling.”

De främsta bidragsgivarna under månaden var Netflix och ASML medan Sinch och Zalando bidrog mest negativt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Netflix, ASML Holding och Fortinet med portföljvikter om 8,1, 5,9 respektive 5,1 procent.

Consensus Global Select, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent3,96
Fond i år, förändring i procent5,51

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons