Consensus Global Select minskade 1,73 procent i februari – fortsatt fokus på konjunkturstabila bolag

Publicerad

Fonden Consensus Global Select minskade 1,73 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,66 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Månadsrapporten inleds med att konstatera att Rysslands angrepp kommer få, förutom mänskligt lidande, allvarliga konsekvenser för ekonomier och finansiella marknader. Förvaltaren spår att sanktionerna mot Ryssland kommer sätta deras ekonomi i den allvarligaste krisen sedan andra världskriget.

Förvaltaren skriver vidare att skenande energipriser och ökad oro kring leveranser av vissa råvaror kommer följa. Som regel skriver de att amerikanska bolag generellt sett har större inhemsk exponering, både gällande inköp och försäljning, jämfört med europeiska bolag.

”Dessutom kan vi konstatera att digitala affärsmodeller inte får samma direkta påverkan, även om indirekt påverkan inte kan uteslutas. Fonden fortsätter att behålla fokus på konjunkturstabila bolag med starka balansräkningar inom sektorer såsom healthcare, media- och underhållning, cybersecurity samt energi. Fonden har utvecklats stabilt under den senaste turbulensen”, skriver förvaltaren.

Förvaltarens bedömning framåt är att marknaden fortsatt kommer vara orolig under Ukraina-krisen samt låg visibilitet avseende tillväxt och ränteutveckling. Förvaltaren har som strategi att vara aktiv under de förväntade marknadssvängningarna framöver.

Vid månadsskiftet var fondens största geografiska exponering mot USA på 62 procent, följt av Europa på 26 procent och Japan 5 procent.

Störst branschfördelning var mot media- och underhållning på 24 procent, finans 16 procent följt av läkemedel på 16 procent.

Störst innehav vid månadsskiftet var Take Two Interactive, Electronics Arts och Fortinet med vikter om 8,89, 8,33 och 7,56 procent.

Consensus Global Select, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,73Fond i år, förändring i procent-1,66Index i år, förändring i procent-7,51

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons