Collector och Collector Bank antar en gemensam fusionsplan

Publicerad

Nischbanken Collector meddelade den 7 februari sin avsikt att genomföra en fusion mellan Collector och dess helägda dotterbolag Collector Bank. Styrelserna har nu beslutat att anta en gemensam fusionsplan mellan bolagen. Fusionen innebär att Collector Bank absorberar Collector. Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med Fusionen kommer aktieägarna i Collector att erhålla en aktie i Collector Bank för varje aktie de ägde i Collector. Fusionen beräknas genomföras under tredje kvartalet 2022, då aktierna i Collector Bank avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Genomförande av fusionen förutsätter att aktieägarna i Collector godkänner fusionen och beslutar att anta fusionsplanen vid årsstämman onsdagen den 4 maj, innehavarna av utestående obligationer i Collector Bank godkänner vissa nödvändiga ändringar i obligationsvillkoren, Finansinspektionen lämnar nödvändiga tillstånd samt att Nasdaq Stockholm godkänner att aktierna i Collector Bank tas upp till handel.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons