Collector-chef åkte på storförlust under handelsförbud – Di

Publicerad

Dagens industri rapporterar om hur toppchefer inom nischbanken Collector åkt på rejäla förluster efter att ha spelat högt med hävstångsprodukter kopplade till bankens aktiekurs.

Mest anmärkningsvärt är att finanschefen Peter Olssons förlust inträffade under en period när han som insynsperson inte fick handla med aktien. Olsson gick back drygt 75 000 kronor när hans warranter, vars underliggande tillgång är Collector-aktien, automatiskt förföll kort innan rapporten den 9 februari.

Det råder samtidigt oklarheter när Olsson fick restvärdet på warranterna. Enligt honom skedde detta den 9 februari medan Nordea, som emitterat warranten, har angett 8 februari som transaktionsdatum.

Olssons placeringar har kommenterats av Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton. Han säger att det är oklart ifall de utgör ett brott mot EU:s marknadsmissbruksförordning, Mar. Däremot anser han att det inte är lämpligt från finanschefens sida att hålla på med denna sortens affärer.

”Jag tycker inte att det är helt lämpligt att man som insynsperson spekulerar på det sättet i bolaget där man jobbar. Man borde gott och väl kunna nöja sig med aktien”, säger Linton till Di.

https://www.di.se/nyheter/brakforlust-for-bankchefens-hogriskplacering-mitt-under-handelsforbudet/

https://www.di.se/nyheter/chefsjurist-kritisk-till-topparnas-spekulation/

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons