Collector Bank ökade resultatet (uppdatering)

Publicerad

(Avser vd-kommentar, K/I-tal och låneportföljen)

Nischbanken Collector Bank redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade också under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 926 miljoner kronor (751).

”Ränteintäkterna fortsätter påverkas positivt av högre styrräntor drivet främst av Företags- och Fastighetssegmentet. Det andra kvartalet är dessutom ett säsongsmässigt starkt kvartal
för Privatsegmentet”, säger vd Martin Nossman.

När det kommer till just Privatsegmentet har kreditkvaliteten i nyförsäljningen ökat och bolaget har uppnått rekordnivåer på nyförsäljningen i egen kanal, uppger Nossman.

Räntenettot uppgick till 826 miljoner kronor (681).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 696 miljoner kronor (544).

Kreditförlusterna uppgick till 263 miljoner kronor (241). Kreditförlustnivån uppgick till 2,5 procent (2,4).

Rörelseresultatet blev 432 miljoner kronor (302).

Nettoresultatet blev 342 miljoner kronor (237).

Resultatet per aktie blev 1,60 kronor (1,11).

K/I-talet uppgick till 24,9 procent (27,6).

Låneportföljen uppgick till 42 106 miljoner kronor, en ökning med 3 procent i årstakt.

Collector Bank, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Intäkter92675123,3%
Räntenetto82668121,3%
Rörelseresultat före kreditförluster69654427,9%
Kreditförluster-263-241
Rörelseresultat43230243,0%
Nettoresultat34223744,3%
Resultat per aktie, kronor1,601,1144,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons