Coeli Global Small Cap Select minskade 1,10 procent i januari – två nya bolag i portföljen

Publicerad

Fonden Coeli Global Small Cap Select minskade 1,10 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,45 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton.

Inledningsvis skriver förvaltarna att januari blev en lugnare månad på aktiemarknaderna, efter de stora uppgångarna under november och december.

”Det vi har sett under inledningen av 2024 är att marknadsräntorna studsat tillbaka till lite högre nivåer, vilket till viss del påverkat marknadens syn på småbolagssegmentet”, skriver förvaltarna.

De starkaste bidragsgivarna till fondens avkastning i januari var Modine Manufacturing, United States Lime & Mineral och Eagle Materials, vars omsättning ökade med 9 procent i årstakt och vinst per aktie med 16 procent.

I den negativa vågskålen återfanns istället Eurogroup Lamination, Melexis och Sterling Infrastucture.

”Det vi kunde notera var att vår exponering mot tillverkning av elbilar gick svagt. Vi känner oss dock trygga med den långsiktiga trenden då övergången från fossila bränslen till elbilar är en väldigt viktig del i omställningen mot en mer hållbar värld, med lägre koldioxidutsläpp”, skriver förvaltarna.

Vad gäller portföljaktiviteten tillkom två amerikanska småbolag till portföljen under månaden: industribolaget Alamo Group, samt Axcelis Technologies som är verksamt inom halvledarsektorn.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att fonden har en något större exponering mot räntekänsliga tillgångar som fastighets-, konsument- och installationsbolag.

”Flera av dessa kommer gynnas av lägre räntor och vår tro är att inflationen kommer att stabiliseras på en lägre nivå, vilket gör att centralbankerna sänker styrräntorna. Det som kommer driva aktiemarknaden uppåt under 2024 är således förväntningar om räntesänkningar.”

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden vid månadsskiftet störst exponering mot USA med 28,4 procent av allokerat kapital. Därefter kom Sverige och England med vikterna 19,6 respektive 12,9 procent.

De största sektorerna var samtidigt mjukvaror, industriprodukter samt teknologi och halvledare med portföljvikter om 19,3, 19,2 respektive 10,2 procent.

Coeli Global Small Cap Select, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent-1,10
Index MM, förändring i procent0,45

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons