Coeli Global Select ökade 4,19 procent i juni – köper in Watsco

Publicerad

Fonden Coeli Global Select steg 4,19 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,42 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 27,87 procent och är därmed bättre än index som har ökat 17,92 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Andreas Brock och Henrik Milton.

De starkast presterande aktierna under månaden var Autonation, Adobe samt Martin Marietta. Alla tre bolagen gynnas av att den amerikanska ekonomin tickar på trots räntehöjningarna.

I den negativa vågskålen fanns Beijer Ref samt Fortnox, två aktier som har gått starkt hittills i år men som under månaden föll tillbaka en del.

Under månaden tog FED ett uppehåll i sina räntehöjningar för första gången på över ett år, inflationen i USA har fallit tillbaka till 4 procent på ett år. I Sverige fortsätter dock Riksbanken med sina räntehöjningar.

”Både USA:s och Sveriges centralbank har som mål, och är fast beslutna, att få ned inflationen till 2 procent. Vi tror att USA kommer komma dit snabbare än Sverige eftersom USA inte har samma problem med en svag valuta som vi har”, skriver förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att de ser att räntehöjningarna biter sig fast i Europa och räntekänsliga sektorer som byggindustrin påverkas särskilt, vilket de tror kommer spegla sig i kvartalsrapporterna.

Gällande portföljaktiviteten köpte man återigen in Watsco, USA:s ledande distributör av utrustning för luftkonditionering, uppvärmning och kyla samt reservdelar/tillbehör.

Förvaltarna skriver att de är ångerfulla över att de sålde aktierna i Watsco, men att de är nöjda med att vara investerade igen. Framöver tror förvaltarna att bolagets distributionsaffär med bra tillväxt inom en långsiktig underliggande hållbarhetstrend blir gynnsamt för bolaget.

De största innehaven i portföljen var vid månadsskiftet Martin Marietta Materials, S&P Global och Mastercard med portföljvikter om 4,5, 4,4 respektive 4,3 procent.

Coeli Global Select R SEK, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent4,19
Index MM, förändring i procent4,42
Fond i år, förändring i procent27,87
Index i år, förändring i procent17,92

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons