Coeli Global Select ökade 3,14 procent i januari – Nvidia, ASML och HCA bidrog positivt

Publicerad

Fonden Coeli Global Select steg 3,14 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,76 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Andreas Brock och Henrik Milton.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det blev en bra start på det nya året och hänvisar till att januari historiskt varit en svag månad på börsen. De pekar på att utvecklingen är driven av högre vinster från bolag som exponerar sig mot global teknologi, samt förhoppningar om att räntan snart ska sänkas.

”Det senare gör att börsen är relativt förlåtande mot bolag som rapporterar lägre vinster, för om man inte köper aktier nu, när skall man då köpa? Sammantaget gör dessa två faktorer att börserna, och large cap, världen över generellt haft en bra start på 2024”, skriver förvaltarna.

För fondens del utgjorde innehaven Nvidia, ASML och HCA de starkaste bidragsgivarna. I andra änden återfanns Sika, HDFC och Sterling Infrastructure som kom med de största negativa bidragen.

”Av dessa tre är det endast hos HDFC vi finner en bolagsrapport, med något sämre marginaler än väntat, som primär anledning till kursrörelsen”, skriver förvaltarna.

Vidare spår förvaltarna att 2024 kommer bli ett starkt år.

”Rapportsäsongen har precis kommit igång och hittills pekar mycket på att 2024 har alla ingredienser för att bli ännu ett bra år. Som vanligt kommer det dock komma tuffare perioder men fonden är proppfull av världens finaste bolag och vi står redo att hantera vad som än komma skall.”

Det gjordes inga förändringar i portföljen under månaden.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden vid månadsskiftet störst exponering mot USA med 55,8 procent av allokerat kapital. Därefter kom Nederländerna och Sverige med vikterna 9,0 respektive 7,7 procent.

De största sektorerna var samtidigt teknik, konsument och industri med portföljvikter om 30,7, 21,1 respektive 14,5 procent.

Coeli Global Select R SEK, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent3,14
Index MM, förändring i procent3,76

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons