Cloetta vänder till vinst under andra kvartalet – lyckade prissättningar gynnade

Publicerad

Godistillverkaren Cloetta redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 22,9 procent till 1 998 miljoner kronor (1 626). Den organiska försäljningstillväxten var 16,7 procent.

”Försäljningstillväxten drevs främst av en väl genomförd prisstrategi, för att kompensera för kostnadsinflationen”, säger vd Henri de Sauvage-Nolting.

Rörelseresultatet blev 182 miljoner kronor (-61), med en rörelsemarginal på 9,1 procent.

Justerat rörelseresultat blev 191 miljoner kronor (162), med en justerad rörelsemarginal på 9,6 procent (10,0).

”Ökningen av det justerade rörelseresultatet är hänförligt till prissättning för att kompensera för de högre insatskostnaderna”, fortsätter vd:n.

Resultatet före skatt var 96 miljoner kronor (-128). Resultatet efter skatt blev 73 miljoner kronor (-94). Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (-0,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 83 miljoner kronor (-78).

”Även om den framtida ekonomiska utvecklingen omgärdas av stor osäkerhet har Cloetta en trygghet i sin portfölj av lokala ledande varumärken inom stabila kategorier och marknader, engagerade medarbetare och solida finanser”, säger de Sauvage-Nolting ytterligare.

Cloetta, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 9981 62622,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent16,7
Rörelseresultat182-61
Rörelsemarginal9,1%
Rörelseresultat, justerat19116217,9%
Rörelsemarginal, justerad9,6%10,0%
Resultat före skatt96-128
Nettoresultat73-94
Resultat per aktie, kronor0,26-0,33
Kassaflöde från löpande verksamhet83-78

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons