Cline Scientific: Fortsätter ta kliv mot klinisk fas – Analyst Group

Publicerad

Cline Scientific AB (”Cline” eller ”Bolaget”) har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren och därutöver pågår redan diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Clines verksamhet inte avspeglas i dagens kurs eftersom Bolaget bl.a. förlängt samarbetet med AstraZeneca och går snabbt framåt i sina projekt. Dock har börsklimatet under 2022 varit ogynnsamt för utvecklingsbolag likt Cline, vilket motiverar ett lägre värderingsintervall till följd av ökade riskpremier. För tydlighet är detta dock inte bolagsspecifikt hänförligt till Cline då verksamheten utvecklas helt enligt plan, utan snarare en bieffekt av tillfälligt minskad riskvilja i marknaden. Likväl anser vi att Clines värdering idag inte återspeglar var Bolaget faktiskt befinner sig, varför vi, i ett Base scenario ser ett motiverat nuvärde om 7,2 kr per aktie.

https://www.analystgroup.se/analyser/cline-scientific-q4-21/

Analyst Group

Annons