Cliens Småbolag minskade 6,8 procent i februari – avyttrat position i Knowit och köpt Addlife

Publicerad

Fonden Cliens Småbolag A minskade 6,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Sundblad.

Förvaltaren inleder med att Rysslands invasion av Ukraina och västvärldens efterföljande sanktioner påverkade naturligtvis finansmarknaden under februari. Sundblad skriver att effekterna av kriget kommer bli högre el- och energipriser vilket kommer späda på inflationen ytterligare.

Under månaden sjönk småbolag marginellt mindre än storbolagsindex. De största positiva bidragsgivarna under månaden var Nordnet, Addnode och Exsitec. De sämsta bidragsgivarna var Cint, Concentric och Trelleborg.

Sundblad skriver vidare att även deras nyhetsrapportering dominerats av kriget i Ukraina men understryker att fonden har en väldigt låg exponering mot verksamhet i Ryssland eller Ukraina.

Framöver menar förvaltaren att man kommer fokusera mer på bolag med verksamhet i Sverige eller i närområdet och att bolagen helst ska ha ett lågt komponentberoende då man förmodar fortsatta logistikproblem som följd av kriget.

Under februari har fonden sålt hela sitt innehav i KnowIt. Istället har de fyllt på i övriga innehav där Addlife nämns. Addlife fick, enligt förvaltaren ett oförtjänt bryskt mottagande av marknaden efter bolagets kvartalsrapport.

Cliens Småbolag A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-6,8Index MM, förändring i procent-6,4Fond i år, förändring i procent-20,2Index i år, förändring i procent-18,5

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons