Cliens Mixfond ökade 4,5 procent i december – deltog i noteringen av Momentum Software

Publicerad

Fonden Cliens Mixfond B steg 4,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,6 procent. Under 2021 avkastade fonden 21,2 procent och var därmed bättre än index som ökade 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Johanna Ahlqvist och Wilhelm Högström.

Förvaltarna uppger att fonden under månaden deltog i noteringen av Momentum Software.

”Bolaget säljer huvudsakligen en molnbaserad mjukvara för fastighetsförvaltning till stabila fastighetskunder på den svenska marknaden. De har en attraktiv prenumerationsbaserad affärsmodell med återkommande intäkter och vi ser goda möjligheter för dem att nå sin målsättning att växa organiskt med 20 procent per år både drivet av existerande kunder samt genom att ta marknadsandelar”, skriver förvaltarna om innehavet.

Under december ökade fonden även sina investeringar i Nordnet och Nordea, men skalade ner i Nibe, SEB och Addtech.

Fondens bäst positivt bidragande innehav till avkastningen blev under månaden Storskogen, följt av Investor och det nya innehavet i Momentum Software.

Angående fondens räntedel uppger Ahlqvist och Högström att den generellt gynnades av lägre kreditspreadar, men att innehaven i fastförräntade obligationer missgynnades av stigande
underliggande räntor.

De största positiva bidragsgivarna var obligationer utgivna av AFRY, Storskogen och SSAB. På den negativa sidan fanns däremot obligationer från Tele2, Stadshypotek och Arla.

Under december deltog fonden i en hållbarhetslänkad emission från Elekta.

Fondens aktievikt ökade under månaden något från 60 procent till 61 procent.

Cliens Mixfond B, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,5Index MM, förändring i procent2,6Fond i år, förändring i procent21,2Index i år, förändring i procent18,2

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons