Cint kallar på nytt till extra stämma för att besluta om incitamentsprogram

Publicerad

Aktieägarna i konsumentundersökningsbolaget Cint kallas till extra bolagsstämma den 26 januari 2023 i Stockholm.

Stämman skulle ha hållits den 14 december, men ställdes in och nytt datum är alltså den 26 januari. Styrelsen valde att ställa in stämman på grund av att ett betydande antal aktieägare baserade i USA, till följd av administrativa problem, inte har haft möjlighet att anmäla sig till och rösta vid stämman och även att vissa av aktieägarna har önskat ett mer utmanande prestationskriterium i förslaget till incitamentsprogram för 2023.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för 2023, riktat till 90 deltagare bestående av vd, medlemmar i koncernledningen och andra nyckelanställda. Programmet omfattar högst 4,14 miljoner teckningsoptioner 2023/2026, motsvarande teckning av lika många aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons