Cibus minskar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 29,6 miljoner euro (27,2), en ökning med 8,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 28,1 miljoner euro (25,2), en ökning med 11,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,5 miljoner euro (13,6), en minskning med 15,4 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0,0 miljoner euro (0,1). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -8,3 miljoner euro (17,2). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 2,5 miljoner euro (7,3).

Resultatet före skatt var 5,8 miljoner euro (38,1).

Resultatet efter skatt blev 4,0 miljoner euro (30,8), en minskning med 87,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,06 euro (0,63), vilket innebär en minskning med 90,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 13,0 euro (15,0).

Cibus, MEURQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter29,627,28,8%
Driftnetto28,125,211,5%
Förvaltningsresultat11,513,6-15,4%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat0,00,1
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-8,317,2
Värdeförändringar derivat, orealiserat2,57,3-65,8%
Resultat före skatt5,838,1-84,8%
Nettoresultat4,030,8-87,0%
Resultat per aktie, EUR0,060,63-90,5%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR13,015,0-13,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons