Christian Berner ökar omsättning och rörelsevinst – orderingången stärks (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser vd-ord)

Teknikhandelsbolaget Christian Berner redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 15,0 procent till 245,9 miljoner kronor (213,8).

Ebita-resultatet blev 17,5 miljoner kronor (11,6), med en ebita-marginal på 7,1 procent (5,4).

”Särskilt affärsområdet Energi & Miljö gjorde ett mycket starkt kvartal, med femdubblad ebita”, kommenterar vd Caroline Reuterskiöld.

Rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor (11,4), med en rörelsemarginal på 7,0 procent (5,3).

Resultatet före skatt var 14,4 miljoner kronor (8,8).

Resultatet efter skatt blev 11,3 miljoner kronor (7,2), och per aktie 0,60 kronor (0,38).

Orderingången landade på 284,8 miljoner kronor (261,8).

”Vi ser även att orderingången fortsatt ligger på höga nivåer. Trots starka jämförelsetal ökade orderingången med 9 procent i kvartalet jämfört med samma period föregående år. Eftersom orderingången åter överstiger omsättningen ökar orderböckerna”, säger Reuterskiöld.

Christian Berner, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång284,8261,88,8%
Nettoomsättning245,9213,815,0%
EBITA17,511,650,9%
EBITA-marginal7,1%5,4%
Rörelseresultat17,311,451,8%
Rörelsemarginal7,0%5,3%
Resultat före skatt14,48,863,6%
Nettoresultat11,37,256,9%
Resultat per aktie, kronor0,600,3857,9%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons